Skip to main content
En ljus och modern coworking space med skrivbord, sittplatser och inspirerande arbetsmiljö

Coworking spaces har blivit en populär lösning för moderna arbetsplatser. Men vad innebär det egentligen, och hur fungerar det? I detta blogginlägg kommer vi att utforska konceptet med coworking spaces och ge en inblick i deras funktion. Coworking spaces är delade arbetsmiljöer där yrkesverksamma från olika företag och branscher delar samma utrymme. De erbjuder flexibla arbetsplatser, möjlighet till nätverkande och samarbete samt en produktiv atmosfär. Genom att erbjuda gemensamma resurser och en inspirerande miljö främjar coworking spaces innovation och kreativitet.  

Läs vidare för att upptäcka fördelarna med coworking spaces och hur de kan förändra sättet vi arbetar på. 

Vad betyder Coworking? 

Coworking är ett begrepp som refererar till en arbetsmiljö där yrkesverksamma från olika företag och branscher delar samma utrymme. Det är en flexibel lösning för att arbeta, nätverka och samarbeta med andra likasinnade personer. Genom att dela resurser och skapa en gemensam atmosfär främjar coworking innovation och produktivitet. 

Coworking på svenska 

På svenska kan coworking översättas som ”samarbetsarbete” eller ”delat arbete”. Det är ett koncept som har vuxit i popularitet och erbjuder fördelar för både enskilda yrkesverksamma och företag. 

Coworking spaces och delade arbetsutrymmen 

Coworking spaces är platser där flera yrkesverksamma kan arbeta tillsammans i ett gemensamt utrymme. Dessa platser erbjuder vanligtvis flexibla arbetsplatser, gemensamma faciliteter och möjligheter till nätverkande. Genom att dela arbetsutrymmen kan man dra nytta av samarbete, inspiration och möjlighet att utbyta idéer med andra. 

Coworking myntades under 1990-talet av amerikanen Brad Neuberg, som själv startade sitt coworking space 2005. Sedan dess har coworking-konceptet spridit sig över hela världen och blivit en populär arbetsmodell för entreprenörer, frilansare och småföretagare. Coworking-spaces erbjuder flexibla arbetsplatser, gemensamma faciliteter och möjlighet till samarbete och nätverkande. 

Hur fungerar coworking? 

Coworking är en modern arbetsmetod som har blivit alltmer populär under de senaste åren. Det är ett flexibelt arbetskoncept där olika företag och yrkesverksamma delar en gemensam arbetsmiljö istället för att arbeta isolerat på sina egna kontor. Genom att dela en arbetsplats kan man dra nytta av fördelarna med samarbete, kreativitet och gemenskap. 

I en coworking-miljö finns det vanligtvis ett stort öppet kontorsutrymme där olika företag och yrken samsas. Det kan vara allt från frilansare och start-ups till etablerade företag som vill ha en flexibel arbetsplats för sina anställda. Det finns också ofta gemensamma utrymmen som mötesrum, lounges, pentryn och ibland till och med lekrum eller relaxområden. 

En av fördelarna med coworking är att det främjar samarbete och kunskapsutbyte mellan olika yrkesgrupper. Genom att dela arbetsutrymme med människor från olika branscher och bakgrunder

Coworking spaces på kontorshotell 

Kontorshotell är en typ av coworking space där företag kan hyra kontorsutrymmen på flexibla villkor. Det ger möjlighet till att arbeta i en professionell miljö utan att behöva investera i egna lokaler. Kontorshotell erbjuder vanligtvis olika typer av medlemskap och tillgång till gemensamma faciliteter såsom mötesrum, kök och receptionstjänster. 

Vad kostar coworking på ett kontorshotell? 

Svaret varierar naturligtvis mellan olika aktörer och mötesrum, och kostnaderna kan sträcka sig från gratis till över 1000 kr per timme för de större konferensrummen. I en tidigare artikel har vi diskuterat kostnaden för att hyra ett kontor och gjort en generell uträkning enligt följande: 

  • Samtalsrum och mindre mötesrum ingår vanligtvis i hyran, till exempel telefonbås eller mötesrum för 3–4 personer. 
  • Mellanstora mötesrum har en kostnad på mellan 300 och 500 kr per timme. 
  • Större konferensrum kostar 500 kr per timme och mer. 

För att ge en jämförelse med vår egen företagsaktivitet som innebär relativt många möten och externa presentationer på det coworking space där vi är belägna, har vi beräknat att vi spenderar i genomsnitt 3 timmar per person och månad i mötesrum. Det ger oss en genomsnittlig kostnad på 1000 kr per person och månad. 

Priserna för coworking på ett kontorshotell varierar beroende på faktorer som plats, utrustning och tjänster. Vanligtvis erbjuds olika medlemskap med olika prisklasser baserat på behov och önskemål. Det är viktigt att undersöka olika alternativ och jämföra priser för att hitta det som passar bäst för ens specifika krav och budget. 

Detta är frågor som er uthyrare av kontorshotell gladeligen besvarar. Tveka inte att kontakta dem om aktuella priser, för att hitta ett alternativ som passar dina behov bäst.  

Coworking i Malmö

I Malmö stad finns det flera coworking spaces som erbjuder en dynamisk arbetsmiljö för yrkesverksamma. Dessa platser tillhandahåller olika typer av medlemskap och förmåner, vilket ger möjlighet till att anpassa arbetsplatsen efter individuella behov. Coworking i Malmö ger även tillgång till ett aktivt nätverk av företagare och entreprenörer, vilket kan främja samarbete och affärsutveckling i regionen. 

Som stad betraktad är Malmö ansedd som en där innovation och arbetsflit är synonymt med framgång. Bli en del av denna hörsägen, du också.  

Fördelarna med Coworking 

Som arbetsmiljö har coworking spaces blivit en populär plats där individer från olika företag och yrken kan arbeta tillsammans under samma tak. Dessa belägenheter erbjuder vanligtvis olika typer av arbetsutrymmen, såsom privata kontor, öppna arbetsplatser och mötesrum. 

Fenomenet coworking har vuxit i popularitet och blivit ett attraktivt alternativ för företag av olika slag av flera anledningar. Nedan går vi närmare in på ett par av fördelarna med coworking. 

Flexibiliteten i Coworking spaces 

Coworking spaces erbjuder flexibilitet när det gäller arbetsplats och arbetstider. Yrkesverksamma kan välja att arbeta när det passar dem bäst och anpassa sin arbetsplats efter sina behov. Flexibiliteten gör det möjligt att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Detta gäller även för arbetsgivaren, som kan välja när medarbetarna ska befinna sig på kontoret och när de arbetar hemifrån. Detta är inte bara en fördelaktig lösning rent ekonomiskt, utan underlättar också för de i personalen som pendlar till jobbet. Det kanske inte är lika angeläget varje dag att komma in till jobbet – mycket går att sköta hemmavid.  

Coworking för att främja samarbete och innovation 

Möjligheten till samarbete och innovation är en viktig faktor att lyfta fram när man talar om coworking och gemensamma arbetsplatser. Genom att arbeta i en miljö där man delar utrymme med andra yrkesverksamma öppnas dörrarna för möjligheter till samarbete, kunskapsutbyte och nätverkande. Detta kan leda till kreativa idéer och nya affärsmöjligheter. 

Varför inte mötas vid kaffeautomaten i det gemensamma köket och utbyta idéer och erfarenheter med en person från ett helt annat företag? Det är ett sätt att tillskansa sig nya inputs eller perspektiv om ett ämne som eventuellt ska lanseras för övriga kollegor framgent.  

Hur man väljer rätt Coworking space 

Att välja rätt coworking space är viktigt för att få ut det mesta av upplevelsen. Här är några faktorer att överväga: 

Vilka faktorer man bör överväga vid val av Coworking space 

När du väljer ett coworking space är det viktigt att överväga faktorer som plats, pris, faciliteter, gemenskap, tillgänglighet och rykte. En noggrann undersökning av dessa faktorer kan hjälpa dig att hitta ett coworking space som passar dina behov och arbetsstil. 

Att hitta det perfekta Coworking space för dina behov 

Det perfekta coworking space:et för dig beror på dina individuella behov och preferenser. Det kan vara värt att besöka olika coworking spaces och prova på dem innan du tar ett beslut. Utvärdera om utrymmet, atmosfären och gemenskapen passar dig och om det erbjuder de faciliteter och tjänster som du behöver för att vara produktiv. 

Initiera en dialog med uthyraren för att få en coworking-lösning som passar dig och ditt företags behov bäst.  

Coworking för frilansare och egenföretagare 

Coworking spaces är särskilt fördelaktiga för frilansare och egenföretagare. De erbjuder en professionell arbetsmiljö utan att krav på att investera i en egen kontorslokal. Dessutom ger coworking spaces möjlighet till att bygga nätverk, samarbeta och få stöd från andra likasinnade yrkesverksamma. Det kan vara en plats där man finner inspiration och möjlighet till affärstillfällen. 

Som frilansare och egenföretagare är det ofta osäkerhet kring arbetstillfällen eller jobb. Därför är flexibiliteten i ett coworking space verkligen att föredra. Avtalen kan anpassas helt efter behov – oavsett om det handlar om dagspass, vecko-, månads- eller årsbasis.  

Olika typer av mötesrum på coworking spaces 

Det finns generellt sett flera olika typer av mötesrum på coworking spaces. Dessa inkluderar teamsrum, lounger, samtalsbås, mindre samtalsrum för 1–2 personer, mötesrum för 3–10 personer och större konferensrum som kan användas för events eller större sammankomster. 

Teamsrum 

Teamsrum är rum som är speciellt utformade för digitala videomöten. De är utrustade med en TV med kamera och en kontroll för att styra skärmen och kameran. Dessutom är akustiken väl anpassad för just det vokala. Teamsrum finns i olika storlekar, men det vanligaste är att de är något mindre och rymmer 2–4 personer. 

Lounger 

Lounger är egentligen inte mötesrum i strikt bemärkelse, men de fungerar utmärkt för informella möten eller samtal. Lounger är alltid tillgängliga för samtal eller arbete och utgör ofta de mer exklusiva områdena på coworking spaces. 

Samtalsbås 

Samtalsbås är precis vad namnet antyder – mindre rum eller bås avsedda för telefonsamtal. De är utformade för en person och har oftast en stol och ett skrivbord. 

Mindre samtalsrum 

Mindre samtalsrum är avsedda för 1–2 personer. De har vanligtvis ett bord eller skrivbord och två stolar. 

Mötesrum för 3–10 personer 

Det vanligaste formatet för mötesrum på coworking spaces. Dessa rum är vanligtvis utrustade med ett större bord, ofta med eluttag, samt en TV med kamera och whiteboard. 

Konferensrum 

Konferensrummen är större och kan rymma 20+ personer. De används ofta av hyresgästerna själva men coworking spaces kan också erbjuda dem som en separat affärsverksamhet för externa hyresgäster. Konferensrummen är idealiska för allt från styrelsemöten till kurser och är de dyraste att hyra. 

Avslutningsvis om mötesrum på coworking spaces 

Mötesrum på coworking spaces är problemfria. Det är bra att boka i förväg, men enligt vår erfarenhet är det inte alltid ett absolut krav. Det finns vanligtvis tillräckligt med mötesrum på coworking spaces, så att det sällan blir ett problem att dela dem med andra. 

Det är viktigt att noggrant granska planritningen och undersöka era faktiska behov innan ni beslutar att hyra ett extra rum som mötesrum. 

Om ni önskar mer information om våra egna anpassningsbara mötesrum, skapade för att tillgodose era unika behov